wykrecenie kolana moglo spowodowac wysiek stawowy

Stwierdzono również silną bolesność uciskową w zakresie przyczepu więzadła pobocznego przyśrodkowego do kości udowej oraz w zakresie przyczepów więzadła pobocznego bocznego do kości udowej i piszczelowej; szpara stawowa po stronie przyśrodkowej była niebolesna. Nie ulegało wątpliwości, że w opisanym przypadku wykręcenie kolana mogło spowodować wysięk stawowy pochodzenia czysto urazowego, toteż byłem skłonny z początku do rozpoznania wykręcenia stawu kolanowego; jednak opowiadanie chorego o przebiegu wypadku nie było w pełni przekonywające, a prócz tego zastanawiająca była bolesność więzadeł jednocześnie z obu stron. Zrobiłem więc nakłucie próbne i poleciłem zbadać krew i mocz. Nakłucie dało przezroczysty, gęsty płyn maziowy zawierający w osadzie niedużo krwinek czerwonych, leukocytów i eozynochłonnych, natomiast znaczną ilość limfocytów i śródbłonków podobnych do monocytów. [więcej w: implanty antykoncepcyjne cena, psychiatra poznan, szajnochy przychodnia ]

Powiązane tematy z artykułem: implanty antykoncepcyjne cena olej konopny właściwości szajnochy przychodnia