Wodniak kolana

Wodniak kolana pochodzenia gruźliczego Może się zdarzyć, że u chorego lat 19 wysłanego do leczenia klimatycznego w górach stwierdzimy w 3 tygodnie potem wysięk stawu kolanowego. Nie popełnimy dużego błędu, jeżeli potraktujemy sprawę jako wysięk na tle gruźliczym; rozpoznanie to nie jest, rzecz prosta, pewne: teoretycznie biorąc zachodzi, możliwość nieswoistego zapalenia błony maziowej lub tylko odczynu wysiękowego enzymochłonnego. Zanim zatrzymamy się zdecydowanie na rozpoznaniu gruźlicy, co wiąże się ze zmianą dotychczasowego trybu życia chorego na wiele lat, musimy uzyskać niezbity obiektywny dowód, że chodzi tu istotnie o gruźlicę. Dowodem tym jest wykazanie prątków gruźlicy; dopóki nie mamy tego rozstrzygającego dowodu, sprawa rozpoznania pozostaje otwarta i nie możemy posłać chorego do sanatorium przeciwgruźliczego. Clairmont, Winterstein li Dimtza opisują przypadek dotyczący 28-letniego telegrafisty, który prawie dwa lata przeleżał w sanatorium przeciwgruźliczym, a u którego ustalono później klinicznie zmiany zniekształcające stawu. [przypisy: szajnochy przychodnia, tens przeciwwskazania, polskie elektrownie wiatrowe ]

Powiązane tematy z artykułem: polskie elektrownie wiatrowe szajnochy przychodnia tens przeciwwskazania