Wlasny stosunek wobec ojca i matki w fantazji czy rozmowie

Własny stosunek wobec ojca i matki w fantazji czy rozmowie. Dla tych dziewcząt rodzice są jak monarchowie, których dobrotliwość czy wrogość w stosunku do siebie – poddani starają się jedynie zrozumieć, nie pozwalają sobie natomiast na wyrażenie takiej postawy wobec swych władców. Jeszcze kilka lat a dziewczęta zaczną walczyć 10 niezależność i oceniać rodziców z własnego, stanowiska. Tymczasem mogą jedynie badać postawę rodziców i starać się przystosować do sytuacji. A dalej: dziewczętom z niższych klas liceum bardziej chodzi o to, by być popularnymi w grupie rówieśników niż o uniknięcie możliwego konfliktu z rodzicami. Popularność jest wskaźnikiem zadowalającego przystosowania się w obrębie kultury rówieśników. W obcowaniu ze sobą znajdują dwa rodzaje swobody uniezależnienie się od władzy i od opieki. W tym okresie najważniejsza staje się grupa rówieśników lub przyjaciół, która często uprawia dyktaturę wobec postawy i za chowania się dzieci o wiele bardziej tyrańską niż jakiekolwiek instytucje dorosłych. Niemniej wiele dzieci widocznie musi przejść przez proces poddania się panowaniu grupy, zanim będą gotowe stanąć o własnej sile i podejmować własne decyzje. Fakty okresu młodzieńczego są często trudne do uchwycenia przez dorosłych. Kiedy widzimy młodzieńca dostosowującego się do wzorów czy norm swej grupy i angażującego się w postępowanie, które wydaje się nam niemądre albo nielogiczne, zapominamy, że prawdopodobnie nie może działać w sposób sprzeczny z normą grupy. [przypisy: polskie elektrownie wiatrowe, tens przeciwwskazania, nieżyt trąbki słuchowej ]

Powiązane tematy z artykułem: nieżyt trąbki słuchowej polskie elektrownie wiatrowe tens przeciwwskazania