Ustalenia kliniczne dotyczące zakażeń grzybiczych wywołanych przez iniekcje metyloprednizolonu AD 9

Udary krążenia tylnego, które zwykle stanowią mniej niż 20% wszystkich udarów, 15 stanowiły większość udarów w tym wybuchu. W badaniach histopatologicznych wykazano bezpośrednią inwazję grzybów na ściany naczyń krwionośnych w krążeniu, co prowadziło do zapalenia naczyń i zakrzepicy. Uderzenia z udziałem zwojów podstawy, które obserwowano w tym wybuchu, miały podobny wzorzec (zarówno pod względem częstotliwości, jak i umiejscowienia anatomicznego) do udarów w gruźliczym zapaleniu opon mózgowych, które występują w 13 do 57% przypadków i zazwyczaj obejmują struktury głębokiego mózgu. dla płynu mózgowo-rdzeniowego, który koncentruje się w wydzielinach zapalnych u podstawy mózgu, w pobliżu naczyń zaopatrujących te obszary anatomiczne, prawdopodobnie odgrywa rolę w rozwoju udaru.16 Nie było klinicznych dowodów ogólnoustrojowego hematogennego rozprzestrzeniania się u tych pacjentów i narządy nie wykazywały objawów zakażenia grzybiczego podczas autopsji. Miejscowe infekcje w miejscu wstrzyknięcia były powszechne, a pacjenci z miejscowymi infekcjami wykazywali tendencję do występowania późno w trakcie wybuchu choroby i ze zwiększoną przerwą między ostatnim zastrzykiem a diagnozą. Takie infekcje wystąpiły zarówno u pacjentów otrzymujących leczenie przeciwgrzybicze z powodu wcześniej rozpoznanego zapalenia opon mózgowych, jak i u pacjentów bez zapalenia opon mózgowych, którzy nie zostali poddani leczeniu. Jedną z hipotez dotyczących opóźnionej prezentacji jest to, że lokalny zastrzyk glikokortykoidów może maskować wczesne objawy podmiotowe i przedmiotowe stanu zapalnego i opóźnionej prezentacji klinicznej. Alternatywnie, biorąc pod uwagę niewielki charakter niektórych infekcji grzybiczych, okres inkubacji klinicznie jawnej ogniskowej infekcji egzserohilum w miejscu wstrzyknięcia może być przedłużony. Czynniki związane z leczeniem wydają się mniej prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że przerwa między ostatnim zastrzykiem a diagnozą ropnia była podobna u pacjentów bez zapalenia opon mózgowych (którzy nie otrzymywali leczenia przed rozpoznaniem) oraz u osób już otrzymujących leczenie przeciwgrzybicze z powodu zapalenia opon mózgowych w czasie ropnia został zdiagnozowany.
Było kilka ograniczeń tej analizy. Po pierwsze, dane uzyskano od pacjentów w tylko sześciu stanach, a pacjenci ci mogą nie być reprezentatywni dla całej populacji wirusa. Po drugie, dane zostały usunięte na wczesnym etapie epidemii, więc pełna charakterystyka ciągle zmieniających się wyników klinicznych nie była możliwa. Po trzecie, klasyfikacja radiologiczna opierała się na przeglądzie wyników z raportów obrazowania, a nie na bezpośrednim badaniu obrazów, a dostępność danych różniła się w zależności od stanu. Na koniec nasze analizy nie zostały dostosowane do wielokrotnych testów; analizy na wielu odmianach należy traktować jako wstępne, a wyniki mogą ulec zmianie wraz z udostępnieniem większej ilości danych br /> Trwające analizy danych epidemiologicznych i klinicznych z tej epidemii grzybów mogą pogłębić naszą wiedzę na temat patofizjologii zakażenia exserohilum i przyczynić się do lepszego zrozumienia leczenia i opcji diagnostycznych dla jatrogennego OUN i grzybiczej infekcji grzybiczej.
[podobne: implanty antykoncepcyjne cena, nieżyt trąbki słuchowej, polskie elektrownie wiatrowe ]

Powiązane tematy z artykułem: implanty antykoncepcyjne cena nieżyt trąbki słuchowej polskie elektrownie wiatrowe