Uposledzenie sluchu

Upośledzenie słuchu w tych przypadkach jest typu uszkodzenia narządu przewodzącego lub mieszanego, tj. dotyczy głównie niskich to ów z wydłużeniem przewodnictwa kostnego lub też zarówno niskich, jak i wysokich tonów z przewodnictwem kostnym niezmienionym lub skróconym, Upośledzenie lub zniesienie drożności trąbek może powstać wskutek ostrych lub przewlekłych zmian chorobowych toczących się w świetle lub w okolicy ujścia gardłowego trąbki słuchowej. Upośledzenie drożności trąbki daje szereg objawów charakterystycznych niezależnie od przyczyny wywołującej zmiany w trąbce. Objawy te są następujące: A. podmiotowe: 1. upośledzenie słuchu 2 uczucie ciężkości i pełności w uchu, 3. szum w uchu, 4. nieznaczny ból, jako objaw niestały. B. przedmiotowe: 1. wciągnięcie błony bębenkowej, które charakteryzuje się zniknięciem refleksu świetlnego, poziomym ustawieniem rękojeści młoteczka, uwypukleniem wyrostka krótkiego młoteczka w stronę przewodu zewnętrznego, wyraźnym zaznaczeniem fałdów młoteczkowych przednich i tylnych i pojawieniem się refleksu w części wiotkiej bębenkowej (objaw niestały) ; 2. [więcej w: badanie kału na nosicielstwo, fluoroza leczenie, szajnochy przychodnia ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie kału na nosicielstwo fluoroza leczenie szajnochy przychodnia