Kiedy dwoje lub troje dzieci w tym wieku bawi sie razem, a jakies inne dziecko próbuje sie dolaczyc, para czy trójka, która od dawna bawi sie razem, czesto sprzeciwia sie

Kiedy dwoje lub troje dzieci w tym wieku bawi się razem, a jakieś inne dziecko próbuje się dołączyć, para czy trójka, która od dawna bawi się razem, często sprzeciwia się. Dla dziecka odrzuconego jest to oczywiście przykre, ale zwykle znajduje ono jakieś inne dziecko, które nie ma towarzysza. Jest to normalna i naturalna faza w rozwoju społecznym i zazwyczaj nie opłaca się zmuszać pary towarzyszy zabaw do wciągnięcia innego dziecka, jako członka ich grupy. Dzieci muszą w tym wieku dokonywać odkryć w stosunku do innych dzieci i jest to konieczny warunek stania się później działającym i wartościowym członkiem większych zespołów. Niektóre z tych związków z „najlepszym przyjacielem” są stale i trwają miesiące lub lata inne są czasowe i zmieniają się zależnie od tego, kto przypadkiem znajdzie się pod ręką lub jest zainteresowany. Ale pęd do znalezienia towarzysza zabaw jest zwykle bardzo silny w tej fazie rozwoju i u dziecka, które nie mo e znaleźć nikogo, z kim mogłoby się bawić, rodzi się pewien lęk, dopóki nie znajdzie partnera albo małego zespołu, który go zechce przyjąć. W ciągu niemowlęctwa i wczesnego dziecięctwa największym źródłem lęku u dzieci jest uczucie, że rodzice je odrzucają w ciągu późniejszych okresów rozwoju niepokoją się, kiedy czują, że odrzucają je rówieśnicy. [hasła pokrewne: Psycholog Wrocław, psycholog gdynia, psycholog sportu ]

Dzieci ponizej lat trzech zajmuja sie glównie zabawa samotna, równolegla albo sa tylko widzami

Dzieci poniżej lat trzech zajmują się głównie zabawą samotną, równoległą albo są tylko widzami. Dzieci ponad 4 lata jeszcze zajmują się zabawami równoległymi, ale już biorą udział w bardziej niż u dzieci młodszych stowarzyszonej zabawie grupowej i zabawie opartej na współdziałaniu. Dzieci w wieku przedszkolnym skłaniają się do indywidualizmu. Nie obchodzi ich wiele rozwijanie stosunków z grupą. Kiedy bawią się razem, współdziałają, nie trwa to jednak długo. Dzieci w wieku przedszkolnym przyjmują zazwyczaj jakieś dziecko, jako towarzysza zabawy, o ile ono zechce bawić się w to, w co one się bawią, Dopuszcza się nawet dorosłych jako uczestników zabawy. Są w tym naturalnie i wyjątki. Czasem dwoje czy troje przedszkolaków wybiera siebie wzajemnie do zabawy i nikogo więcej, i taki związek może trwać miesiącami. Częściej jednak ich wybór towarzyszy zabaw zmienia się z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Ponieważ uczucia zespołow e przedszkolaków nie są bardzo silne, nie rozwijają one swoich własnych wzorów postępowania. Wystarcza, jeśli potrafią przystosować się do wzorów postawionych przed nimi przez dorosłych. Dzieci w tym wieku nie tworzą ściśle zjednoczonych, łatwo dających się kierować zespołów. Są one bardziej „zbiorami jednostek” niż prawdziwymi zespołami. Stosunki utrzymywane przez jednostkę z innymi jednostkami można zużytkować, jako przybliżoną miarę jej uczuciowej i społecznej dojrzałości. [więcej w: psychoterapia wrocław, psycholog sportu, psycholog gdynia ]