ROZWÓJ W OKRESIE PRZEDSZKOLNYM

ROZWÓJ W OKRESIE PRZEDSZKOLNYM. Związki, w jakie dzieci wchodzą ze swymi rówieśnikami, rozwijają się normalnie według wyraźnie określonych form, które najłatwiej zaobserwować w sytuacjach zabawy. M. L. Parten obserwował zabawę dzieci w wieku przedszkolnym i poklasyfikował ich uczestnictwo społeczne wyodrębniając sześć form czy poziomów. Nie zajęty zabawą, zabawa samotna, widz, zabawa równoległa, zabawa w towarzystwie innych i zabawa oparta na współdziałaniu, czyli zabawa „zorganizowana uzupełniająca”. Terminy stosowane w odniesieniu do pierwszych form działalności tłumaczą się same. Termin „zabawa równoległa” określa sytuacje, w których dziecko bawi się obok innych dzieci, ale nie z nimi, nie oddziałuje otwarcie na inne dzieci ani też one nie starają się wpłynąć na nie. W zabawie stowarzyszonej dziecko jest czynniej zaangażowane w zabawie innych. Dzieci zajmują się czynnościami, które są identyczne lub podobne. Pożyczają zabawki i inne materiały i naśladują się wzajemnie, W zabawie opartej na współdziałaniu dziecko jest członkiem grupy, która bawi się w jakąś grę albo coś wykonuje (np. babki z piasku), albo angażuje się w odgrywanie pewnej roli (np. zabawa w dom, maszynistę i konduktora). [więcej w: poznań psychiatra, porady psychologiczne, psycholog dziecięcy ]

Bez innych ludzi byloby bardzo trudno zaspokoic podstawowe potrzeby odnoszace sie do procesów fizycznych i unikania niebezpieczenstw

Bez innych ludzi byłoby bardzo trudno zaspokoić podstawowe potrzeby odnoszące się do procesów fizycznych i unikania niebezpieczeństw. Potrzeby te jednakże można zaspokoić w dość bezosobowy sposób. Jemy chleb upieczony przez innych ludzi i śpimy w domach zbudowanych przez innych ludzi, niewiele myśląc o tym, co oni czują wobec nas. Ale czynnik osobisty – to jest, jakie są uczucia ludzi wobec nas – jest najważniejszy w pozostałych podstawowych potrzebach. Na przykład, potrzebę miłości i pozycji społecznej można zaspokoić jedynie wtedy, gdy inni przejawiają gorące i przyjazne uczucia w stosunku do nas, kiedy my odczuwamy gorące i przyjazne uczucia w stosunku do nich. Większość objawów zła na świecie wiąże się bezpośrednio lub pośrednio z niezaspokojeniem tych potrzeb. Zaspokojenie ostatniej z wymienionych na liście potrzeb – potrzeby twórczości – również zależy od innych ludzi, bo potrzebujemy ich, aby uznali nasze twórcze wysiłki i przeż ywali z nami problemy i rezultaty naszej twórczości. [patrz też: porady psychologiczne, psycholog dziecięcy, gabinet psychologiczny ]