ROZWÓJ W OKRESIE PRZEDSZKOLNYM

ROZWÓJ W OKRESIE PRZEDSZKOLNYM. Związki, w jakie dzieci wchodzą ze swymi rówieśnikami, rozwijają się normalnie według wyraźnie określonych form, które najłatwiej zaobserwować w sytuacjach zabawy. M. L. Parten obserwował zabawę dzieci w wieku przedszkolnym i poklasyfikował ich uczestnictwo społeczne wyodrębniając sześć form czy poziomów. Nie zajęty zabawą, zabawa samotna, widz, zabawa równoległa, zabawa w towarzystwie innych i zabawa oparta na współdziałaniu, czyli zabawa „zorganizowana uzupełniająca”. Terminy stosowane w odniesieniu do pierwszych form działalności tłumaczą się same. Termin „zabawa równoległa” określa sytuacje, w których dziecko bawi się obok innych dzieci, ale nie z nimi, nie oddziałuje otwarcie na inne dzieci ani też one nie starają się wpłynąć na nie. W zabawie stowarzyszonej dziecko jest czynniej zaangażowane w zabawie innych. Dzieci zajmują się czynnościami, które są identyczne lub podobne. Pożyczają zabawki i inne materiały i naśladują się wzajemnie, W zabawie opartej na współdziałaniu dziecko jest członkiem grupy, która bawi się w jakąś grę albo coś wykonuje (np. babki z piasku), albo angażuje się w odgrywanie pewnej roli (np. zabawa w dom, maszynistę i konduktora). [więcej w: poznań psychiatra, porady psychologiczne, psycholog dziecięcy ]

W miare jak wzrasta i rozwija sie poprzez fazy dzieciectwa, mlodosci i dojrzalosci, w dalszym ciagu opiera sie na postawach i uczuciach innych ludzi w rozwoju pojecia wlasnego ja

W miarę jak wzrasta i rozwija się poprzez fazy dziecięctwa, młodości i dojrzałości, w dalszym ciągu opiera się na postawach i uczuciach innych ludzi w rozwoju pojęcia własnego ja. Kiedy bardziej dojrzeje, jest bardziej wybredne i krytyczne wobec oceny innych o nim. Na przykład, w okresie średniego dziecięctwa i młodości dzieci zazwyczaj polegają na opiniach swoich rówieśników a mniej na opinii rodziców i innych Osób dorosłych. Jednakże odkrywamy zazwyczaj fakt, że nawet nasi rówieśnicy różnią się w swych opiniach o nas stąd normalnie uczymy się zestawiać opinie innych z tym, co naprawdę wiemy b sobie i tak rozwijamy pojęcie własnego ja, które jest rozumnie realistyczne. Ten proces może trwać długo i rozciągnąć się na 30, 40 lat lub więcej. Niektórzy ludzie nie osiągają nigdy tego poziomu emocjonalnej dojrzałości i nadal opierają się całkowicie na opiniach swych przyjaciół czy rodziców. Są też i inne przyczyny, dla których in ni ludzie są dla nas ważni. Są to przyczyny związane z „utrzymaniem się przy życiu”, „przetrwaniem”; sama natura naszego złożonego cywilizowanego społeczeństwa sprawia, że zależymy wzajemnie od siebie, jeżeli chodzi o pożywienie, ubranie, schronienie i obronę przed fizycznym niebezpieczeństwem. Tak, więc sam nasz byt fizyczny uzależniony jest od opartych na współdziałaniu wysiłków otaczających nas ludzi i społeczeństwa w ogóle. [patrz też: poznań psychiatra, gabinet psychologiczny, psycholog sportu ]