STOSOWANIE SOCJOGRAMOW

STOSOWANIE SOCJOGRAMOW. Technika, zastosowana przez Kuhlena i Collistera w pracy niedawno cytowanej, jest tym, co znamy, jako podejście socjometryczne. Jest to technika, dzięki której wybór czy sympatia jednostek w stosunku do innych członków grupy może być pokazana na wykresie lub mierzona. Zwykłą metodą badania struktury społecznej grup w klasie jest zlecenie, by każde dziecko wypisało nazwiska trojga dzieci, z którymi najbardziej pragnęłoby pracować w komisji (albo siedzieć obok, albo bawić się z nimi, albo zaprosić na przyjęcie i tak dalej) – i trojga dzieci, z którymi najmniej życzyłoby sobie tego. Ten wybór czy odrzucenie zestawia się i przedstawia na wykresie. Z danych stąd wynikłych można nakreślić rodzaj mapy struktury społecznej grupy w klasie. Niektórzy uczniowie klas piątych nie mają ochoty i (albo) nie umieją rozwinąć umiejętności społecznych potrzebnych do tego, by wyjść poza to stadium. W tym zakresie są oni społecznie i u czuciowo niedojrzali. Jednakże sklasyfikowanie takiego zachowania, jako niedojrzałego nie mówi nam wiele. Nie mówi na przykład, czy te dzieci są tak beznadziejnie nieśmiałe, że czują się niezręcznie w każdej sytuacji społecznej, ani też nie mówi nam, czy są one nielubiane przez inne dzieci czy tylko ignorowane. [więcej w: profilaktyka odleżyn Warszawa, profilaktyka odleżyn, choroba banga ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba banga profilaktyka odleżyn szajnochy przychodnia