ROZWÓJ W OKRESIE PRZEDSZKOLNYM

ROZWÓJ W OKRESIE PRZEDSZKOLNYM. Związki, w jakie dzieci wchodzą ze swymi rówieśnikami, rozwijają się normalnie według wyraźnie określonych form, które najłatwiej zaobserwować w sytuacjach zabawy. M. L. Parten obserwował zabawę dzieci w wieku przedszkolnym i poklasyfikował ich uczestnictwo społeczne wyodrębniając sześć form czy poziomów. Nie zajęty zabawą, zabawa samotna, widz, zabawa równoległa, zabawa w towarzystwie innych i zabawa oparta na współdziałaniu, czyli zabawa zorganizowana uzupełniająca. Terminy stosowane w odniesieniu do pierwszych form działalności tłumaczą się same. Termin zabawa równoległa określa sytuacje, w których dziecko bawi się obok innych dzieci, ale nie z nimi, nie oddziałuje otwarcie na inne dzieci ani też one nie starają się wpłynąć na nie. W zabawie stowarzyszonej dziecko jest czynniej zaangażowane w zabawie innych. Dzieci zajmują się czynnościami, które są identyczne lub podobne. Pożyczają zabawki i inne materiały i naśladują się wzajemnie, W zabawie opartej na współdziałaniu dziecko jest członkiem grupy, która bawi się w jakąś grę albo coś wykonuje (np. babki z piasku), albo angażuje się w odgrywanie pewnej roli (np. zabawa w dom, maszynistę i konduktora). [więcej w: diflukan, choroby krwi objawy, profilaktyka odleżyn ]

Powiązane tematy z artykułem: choroby krwi objawy diflukan profilaktyka odleżyn