Przewlekly niezyt trabek sluchowych Eustachiusza

Przewlekły nieżyt trąbek słuchowych Eustachiusza (Eustachitis chronica). Jeżeli ostry nieżyt nie ustępuje szybko lub też często się powtarzał dochodzi do trwałego upośledzenia drożności trąbek początkowo wskutek zastoju biernego i zwłóknienia tkanki podśluzowej, a następnie wskutek powstania zlepów i zrostów w świetle trąbek. Leczenie musi zmierzać do usunięcia przyczyny powtarzających się nieżytów trąbki, a następnie musi być objawowe, tj. zmierzające do przywrócenia drożności trąbki. W tym celu trzeba stosować przede wszystkim przedmuchiwanie trąbek najlepiej za pomocą cewnika. Leczenie to – jak już wspomnieliśmy – rozpocząć można dopiero po wyleczeniu ostrego procesu zapalnego w nosie lub w gardle. Przedmuchuje się początkowo codziennie, następnie co 2 – 3 dni, aż do uzyskania zupełnej drożności. Przedmuchiwanie można łączyć z innymi zabiegami, jak masaż pneumatyczny, nagrzewanie diatermią krótkofalową lub wdmuchiwanie leków do trąbek słuchowych. Wdmuchiwać lub w krapłać można środki obkurczające, jak efedrynę, kokainę z adrenaliną, lub też bakteriostatyczne. Ostatnio stosuje się w tym celu mieszankę penicyliny ze streptomycyną, co pozwala oddziaływać zarówno na drobnoustroje Gram-dodatnie, jak i Gram-ujemne. Próbowano też tą drogą stosować silnie bakteriostatyczną tyrotrycynę, którą można zastosować tylko miejscowo, gdyż jest silnie trująca w stosowaniu ogólnym. Jeżeli w żaden sposób nie udaje się uzyskać udrożnienia trąbek, próbuje się niekiedy zgłębnikowania trąbek słuchowych za pomocą zgłębników elastycznych, wprowadzanych przez cewnik. Jest to jednak sposób ryzykowny i na ogół mało stosowany. 3. [patrz też: fluoroza leczenie, choroba banga, przed oddaniem krwi ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba banga fluoroza leczenie przed oddaniem krwi