POTRZEBA OBCOWANIA Z INNYMI OSOBAMI

POTRZEBA OBCOWANIA Z INNYMI OSOBAMI. Większość z nas prawdopodobnie przeżywała czasami uczucie osamotnienia, kiedy stwierdziliśmy, że jesteśmy sami w domu, mając przed sobą długi wieczór albo, kiedy jesteśmy obcy w nowej grupie. To uczucie osamotnienia jest jednym ze sposobów ujawniania się naszej potrzeby przebywania z ludźmi. Odosobnienie albo samotność wywołuje w nas czasem uczucie, że jesteśmy bez znaczenia albo nieodpowiedni – jak gdybyśmy w jakiś sposób nie stanowili całości, byli niezupełni. Obecność nawet jednej osoby, z którą możemy porozmawiać, sprawia wtedy wielką różnicę. Uczucie osamotnienia i własnej niezupełności znika i znowu mamy poczucie, że jesteśmy kimś. To poczucie samotności jest faktycznie pewnego rodzaju niepokojem – obawą przed odcięciem od innych. Niepokój ten jest czymś, co Rollo May określa jako obawę przed staniem się niczym. Niepokój, jaki odczuwamy, gdy jesteśmy sami, jest przypomnieniem, jak waż ni. są inni ludzie dla samego naszego istnienia, jeśli mamy być kimś. Bez innych osób czujemy niepokój i strach, że staniemy się niczym Lub nikim. Jak wskazaliśmy w rozdziale II, korzenie tej potrzeby przebywania z innymi ludźmi sięgają aż do najwcześniejszego dziecięctwa. Widzimy ją w zachowaniu się niemowlęcia, które jest zaniepokojone, kiedy jego matka jest wytrącona z równowagi. Widzimy tę potrzebę we wczesnych latach rozwoju, kiedy dziecko rozwija pojęcie własnego ja w ścisłej zależności od postawy danych ludzi wobec niego faktycznie dziecko uczy się poznawać siebie poprzez otaczających je ludzi. [patrz też: profilaktyka odleżyn, fluoroza leczenie, przed oddaniem krwi ]

Powiązane tematy z artykułem: fluoroza leczenie profilaktyka odleżyn przed oddaniem krwi