SREDNIE LATA DZIECIECTWA

ŚREDNIE LATA DZIECIĘCTWA. W ciągu pierwszych lat szkolnych jest rzeczą zwykłą, że dzieci wchodzą w związki, które można określić, jako „towarzysz zabaw” czy „najlepszy przyjaciel”. Czasem takie związki pojawiają się wcześniej – już w późniejszych latach przedszkola. Ta faza rozwoju społecznego występuje, kiedy dzieci chcą podzielić się swym doświadczeniem z kimś, z kim mogą porozumiewać się łatwo i chętnie. Nie zadowalają się już spędzaniem większej części czasu na samotnej zabawie czy przyglądaniu się innym dzieciom ani też nie chcą spędzać wiele czasu w towarzystwie dorosłych, Jest to wiek badań, odkrywania rzeczy w świecie poza domem co jest bardziej zabawne, jeśli można to robić w towarzystwie sympatycznego towarzysza zabaw. Początkowo związki z grupą nie są bardzo ważne. Dzieci zaczynają sobie uświadamiać istnienie większej grupy, szczególnie wtedy, gdy zaczynają uczęszczać do szkoły. W szkole nauczyciel mówi do n ich jako do grupy i skierowuje je do czynności zespołowych wymagających współdziałania i współpracy. W takich sytuacjach u dzieci wytwarzają się uczucia związane z wzajemnym oddziaływaniem, które występuje wtedy, gdy grupa jednostek schodzi się i rozwija wzajemne stosunki. Ale dzieciom w okresie 5-8 lat trudno przychodzi utrzymać na dłużej kontakt z większą grupą. Czują się lepiej, gdy pracują i bawią się w małych, ściśle zamkniętych zespołach dwojga czy trojga dzieci. [podobne: psychoterapia warszawa, porady psychologiczne, poradnia psychologiczna ]

Postawa niemowlecia czy malego dziecka jest postawa skoncentrowania na sobie zajecie sie innymi ogranicza sie glównie do skutków

Postawa niemowlęcia czy małego dziecka jest postawą skoncentrowania na sobie zajęcie się innymi ogranicza się głównie do skutków, jakie ich postawy i zachowanie wywierają na jego dobre samopoczucie. Jego związkiz rodzicami są związkami malej osóbki, która otrzymuje opiekę, troskę, uwagę i miłość. Zasadniczo jest ono bardziej odbiorcą niż dawcą. Kiedy bawi się z innymi dziećmi, przeważa często zasada: „Co twoje to moje, a co moje to moje”. Potem z pomocą rodziców i starszych dzieci uczy się dzielić swymi zabawkami i kolejno ich używać. Może uczy się tego, jako kompromisu, który pozwala uniknąć nieprzyjemności albo może uczy się sposobu unikania niepokoju, jakiego doznaje, kiedy rodzice ganią jego samolubne postępowanie, albo może bardziej światłe zachowanie jest naturalną konsekwencją pragnienia zabawy z innymi dziećmi. Być może, wszystkie te czynniki działają równocześnie. Kiedy dochodzi do późniejszych faz lat przedszkolnych, zaczyna się nieco bardziej przejmować zadowoleniem rodziców i towarzyszy zabaw. Zwykle występuje to w minimalnym stopniu, bo wciąż jeszcze jest bardziej odbiorcą niż dawcą. Niemniej jednak jest to wyraźne rozszerzenie zakresu jego życia emocjonalnego. [przypisy: gdynia psycholog, Psycholog Wrocław, porady psychologiczne ]