Ostatecznie trudno im przychodzi postawic sie w polozeniu dzieci w tym samym ukladzie odniesienia i widziec sprawy tak, jak je dzieci widza

Ostatecznie trudno im przychodzi postawić się w położeniu dzieci w tym samym układzie odniesienia i widzieć sprawy tak, jak je dzieci widzą. Jedno z odkryć Gronlunda budzi więcej niż przemijające zainteresowanie. Nie znalazł żadnej korelacji pomiędzy zdolnością trafnego osądzania społecznej akceptacji dziecka a jakimkolwiek z czynników takich jak: doświadczenie nauczyciela, wiek, lata szkolenia w kolegiach pedagogicznych, ilość godzin poświęconych na przedmioty pedagogiczne w czasie studiów, liczebność klas, stan rodzinny i okres czasu, w jakim nauczyciel(ka) był (a) w kontakcie z klasą. Jedynym kryterium, jakie odróżniało najlepszych nauczycieli sędziów od najlichszych, było to, czy w toku pełnienia zawodu odbyli kurs dokształcający z zakresu rozwoju dziecka, zorganizowany w celu przyjścia z pomocą nauczycielowi w zrozumieniu dziecka, jako całości, ze szczególnym uwzględnieniem jego przystosowania społecznego. Nauczyciele, którzy przes zli ten kurs, byli znacznie lepszymi sędziami niż ci, którzy tego kursu nie odbyli. Jednakże, jak to podkreślił Gronlund, nie byłoby słuszne powiedzieć, że odbycie takiego kursu jest decydującym czynnikiem. Mogło być i tak, że ci nauczyciele, którzy dostatecznie interesowali się tego rodzaju kursem, byli też nauczycielami najbardziej zdolnymi do trafnego osądzenia społecznej akceptacji dzieci. [hasła pokrewne: implanty antykoncepcyjne cena, moringa proszek, nieżyt trąbki słuchowej ]

Powiązane tematy z artykułem: implanty antykoncepcyjne cena moringa proszek nieżyt trąbki słuchowej