Nowe leki blokujące nerwowo

Gratulujemy dr. Hunterowi (wydanie z 22 czerwca) jej punktualnej recenzji. Należy jednak podkreślić, że leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe powinny być stosowane wyłącznie przez lekarzy posiadających umiejętności w zakresie leczenia dróg oddechowych i wspomagania oddychania, i tylko po zapewnieniu pacjentom wystarczającej sedacji i analgezji, ponieważ leki te są z natury pozbawione środków uspokajających, środek przeciwbólowy lub właściwości amnestyczne.2
Aby opisać Huntera idealnym lekiem blokującym przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, dodalibyśmy, że nie powinien on wchodzić w interakcje z innymi lekami. Leki, które mogą nasilać działanie blokerów nerwowo-mięśniowych, obejmują wziewne środki znieczulające, antybiotyki (zwłaszcza aminoglikozydy), leki przeciwarytmiczne, leki antagonistyczne beta-adrenergiczne, środki moczopędne, lit, cyklosporynę A, dantrolen i cyklofosfamid.
Leki blokujące nerwowo są podawane przez dłuższy czas nawet do 5 procent pacjentów w stanie krytycznym. Większość obecnych zaleceń dotyczących stosowania tych leków na oddziałach intensywnej opieki medycznej jest ekstrapolowana z krótkoterminowych badań przeprowadzonych u stosunkowo zdrowych pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym.2 Może to tłumaczyć doniesienia o przedłużonej słabości po długoterminowym (> 24-godzinnym) stosowaniu leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe u pacjentów w stanie krytycznym. Niektóre z tych leków (np. Wekuronium i pankuron) są metabolizowane do aktywnych metabolitów desacetylu, a ich akumulacja jest dobrze udokumentowana.3 W krytycznie chorych pacjentów z klirensem kreatyniny wartości <50 ml na minutę, czas powrotu do zdrowia był przedłużony po podaniu pankuronium, ale nie doxacurium.4 Podobnie, odzyskiwanie po wekuronium było wolniejsze niż po wlewie cisatrakurium5. Wydłużone odzyskiwanie może być związane z działaniem leku blokującego, który jest farmakologiczny (przedawkowanie narkotyków lub nagromadzenie aktywnych metabolitów), fizjologiczne (zmiany w połączenie nerwowo-mięśniowe z krytyczną chorobą) lub potencjalnie toksyczne (efekty, które są wtórne w stosunku do interakcji lekowych lub do interakcji lek-mięsień lub lek-nerw).
Douglas B. Coursin, MD
University of Wisconsin Clinical Science Center, Madison, WI 53792-3272
Richard C. Prielipp, MD
Bowman Gray School of Medicine, Winston-Salem, NC 27159-1009
Michael J. Murray, doktor nauk medycznych
Mayo Clinic, Rochester, MN 55902
5 Referencje1. Hunter JM. Nowe leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. N Engl J Med 1995; 332: 1691-1699
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Coursin DB, Prielipp RC. Stosowanie leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe u krytycznie chorych pacjentów. Crit Care Clin 1995; 11: 957-981
Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Caldwell JE, Szenohradszky J, Segredo V, i in. Farmakodynamika i farmakokinetyka metabolitu 3-desacetylocuronium (ORG 7268) i jego związku macierzystego, wekuronium, u ochotników. J Pharmacol Exp Ther 1994; 270: 1216-1222
Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Murray MJ, Coursin DB, Scuderi PE, i in. Podwójnie ślepe, randomizowane, wieloośrodkowe badanie doksakurium vs. pankuronium u pacjentów wymagających intensywnej opieki medycznej, którzy wymagają leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Crit Care Med 1995; 23: 450-458
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
5. Prielipp RC, Coursin DB, Scuderi PE, i in. Porównanie wymagań wlewu i profili regeneracyjnych wekuronium i cisatrakurium 51W89 na oddziałach intensywnej terapii. Anesth Analg 1995; 81: 3-12
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
[patrz też: osteopata poznań, moringa proszek, proteza szkieletowa cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: moringa proszek osteopata poznań proteza szkieletowa cennik