Niezyt ucha srodkowego

Nieżyt ucha środkowego występuje też często u robotników zatrudnionych w wysokiej temperaturze (palacze, metalowcy). Szkodliwe działanie tych czynników fizycznych na narząd słuchu często się zwiększa wskutek dołączenia się zakażenia bakteryjnego. Badanie audiometrem wykazuje często znaczne obniżenie słuchu na ton o 4. 000 okresów na sekundę, podczas gdy tony sąsiednie niższe i wyższe są nieźle słyszane (niż przy c5). Spośród robotników pracujących w hałasie najczęściej wykazują upośledze nie słuchu kotlarze, kowale, giserzy, tkacze i kolejarze. Również u lotników nierzadko spotyka się upośledzenie słuchu wskutek uszkodzenia narządu Cortiego. Upośledzenie słuchu na tle uszkodzenia ucha wewnętrznego spostrzega się również u robotników, którzy się stykają z niektórymi trującymi substancjami chemicznymi używanymi w przemyśle. Najczęściej działanie to wykazują ołów i rtęć, których stosowanie zostało jednak obecnie w dużej mierze ograniczone. [więcej w: choroby krwi objawy, badanie kału na nosicielstwo, proteza szkieletowa cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie kału na nosicielstwo choroby krwi objawy proteza szkieletowa cennik