Globalne skutki palenia, rezygnacji i opodatkowania wyrobów tytoniowych ad 5

W krajach o niskim i średnim dochodzie potrojenie specyficznych podatków akcyzowych na tytoń spowodowałoby w przybliżeniu dwukrotność cen ulicznych, ponieważ wzrosłyby również podatki niezwiązane z podatkiem (np. Podatek od sprzedaży) i marża sprzedawcy detalicznego. W Unii Europejskiej stosuje się bardziej złożone wahania konkretnych podatków akcyzowych od tytoniu. Dane, które pochodzą ze Światowej Organizacji Zdrowia, dotyczą 48 krajów o wysokim dochodzie, 95 krajów o średnich dochodach i 30 krajów o niskim dochodzie.4 Dwa główne rodzaje podatku od wyrobów tytoniowych to specyficzne podatki akcyzowe (które, w oparciu o ilość lub wagę, są trudne dla przemysłu do manipulowania) i podatki ad valorem (które są oparte na cenie określonej przez producenta i mogą być łatwiej manipulowane). W wielu krajach o wysokim dochodzie około 50 do 60% ceny detalicznej najczęściej sprzedawanej marki to specyficzny podatek akcyzowy od tytoniu lub jego niektórych odmian (jak w Unii Europejskiej), ale w niskich i średnich dochodach kraje te proporcja wynosi zwykle około 35 do 40% (rys. 3) .4,6 Niski, specyficzny podatek akcyzowy od tytoniu jest głównym powodem, że papierosy są o około 70% tańsze (nawet po dostosowaniu do siły nabywczej) w wielu krajów o dochodach niż w krajach o wysokim dochodzie. Co więcej, szybki wzrost dochodów w wielu krajach o niskim i średnim dochodzie sprawia, że tańsze wyroby tytoniowe są bardziej dostępne41 i pomagają papierosom wypierać bidis w Indiach29.
Niska zależność od specyficznych podatków akcyzowych od tytoniu w Chinach, 42 Indiach, 29 Indonezji, 43 oraz w większości krajów o niskim i średnim dochodzie .4,6 oznacza, że ceny powszechnie sprzedawanych marek papierosów różnią się znacznie w poszczególnych krajach (o czynnik więcej niż 10 w Chinach, w porównaniu z czynnikiem jedynie około 2 w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych), a ta ciągła dostępność tanich marek zniechęca do zaprzestania palenia. Natomiast wysokie specyficzne podatki akcyzowe na tytoń wszystkich marek zachęcają do zaprzestania działalności, a nie do zmiany (poprzez zawężenie luki cenowej między najbardziej i najtańszymi papierosami), łatwiejsze do administrowania niż podatki ad valorem i zapewniają stabilniejszy strumień przychodów. 9 In wiele krajów o niskim i średnim dochodzie, chociaż specyficzne podatki akcyzowe na tytoń stanowią mniej niż połowę łącznej ceny detalicznej papierosów, potrojenie ich w przybliżeniu podwaja cenę detaliczną, częściowo poprzez uruchamianie mniejszych podwyżek innych podatków (np. podatku od sprzedaży) i narzut. W większości krajów o wysokich dochodach specyficzne podatki akcyzowe na tytoń stanowią już ponad połowę ceny detalicznej, więc nawet ich dwukrotne zwiększenie byłoby w przybliżeniu podwójne.
Rysunek 4. Rysunek 4. Zmiany ceny skorygowanej o inflację papierosów i konsumpcji papierosów we Francji i RPA. Ceny w obu krajach są skalowane do 100 w roku podstawowym 1990.44,45. Konsumpcję wyraża się jako liczbę papierosów na osobę dorosłą dziennie i uwzględnia wzrost populacji.
Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zajęły ponad 30 lat, aby zmniejszyć o połowę konsumpcję papierosów na osobę dorosłą.22 Z powodu dużego wzrostu podatków Francja i Republika Południowej Afryki zmniejszyły o połowę konsumpcję w ciągu mniej niż 15 lat (wykres 4) .3,44, 45 W latach 1990-2005 Francja potroiła ceny papierosów skorygowane o inflację, podnosząc podatki o co najmniej 5% rocznie przekraczające inflację, o połowę zmniejszając konsumpcję papierosów i podwajając przychody tytoniu skorygowane o inflację
[przypisy: przychodnia na szajnochy, nieżyt trąbki słuchowej, polskie elektrownie wiatrowe ]

Powiązane tematy z artykułem: nieżyt trąbki słuchowej polskie elektrownie wiatrowe przychodnia na szajnochy