FORMY ZACHOWANIA SIE W OKRESIE MLODZIENCZYM

FORMY ZACHOWANIA SIĘ W OKRESIE MŁODZIEŃCZYM. We wcześniejszych stadiach okresu dorastania walka dzieci o uwolnienie się od władzy i kierownictwa starszych zaczyna się na dobre. Szczególnie chłopcy łatwo stają się wrodzy i negatywna, często bez jakiejś widocznej przyczyny czy logiki w swym wrogim zachowaniu. Rodzice lub nauczyciele, którzy stają się celem negatywnych wybuchów, mogą znaleźć trochę pociechy, choć wątpliwej wartości, w myśli, że proces dorastania jest równie trudny dla dziecka, jak dla tych, którzy muszą żyć z nim. Następujący cytat z pracy Abrahama Gelfonda ujawnia niektóre problemy, wobec których stają dorastające dziewczęta i ich rodzice: Przekonanie, że są czymś więcej niż dziećmi, widzą bariery, które nie pozwalają im być dorosłymi w tym względzie są wszystkie dość do siebie podobne w stosunku do rodziców dziewczęta są szczególnie wrażliwe. Żywo uświadamiają sobie postawę ojca lub matki albo obojga w st osunku do siebie. Mniej są jednakże zdolne określić swoją własną postawę wobec rodziców. Chociaż doszły do wieku, kiedy mogą sobie uświadomić swoje konflikty domowe i wyrazić je w wyobraźni lub w świadomej dyskusji, nie wyszły jeszcze na tyle z okresu dziecięctwa, by czuć się swobodnie i móc wyrazić swój [patrz też: osteopata poznań, tens przeciwwskazania, choroba banga ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba banga osteopata poznań tens przeciwwskazania