DORASTAJAC UNIEZALEZNIAJA SIE OD DOROSLYCH

DORASTAJĄC UNIEZALEŻNIAJĄ SIĘ OD DOROSŁYCH. Podstawowym kierunkiem wzrostu i rozwoju od niemowlęctwa do dojrzałości jest rosnąca niezależność. Niemowlę jest całkowicie zależne od rodziców, jeśli chodzi o pożywienie, opiekę i miłość. W wieku przedszkolnym dziecko jest nieco mniej, ale tylko do pewnego stopnia mniej zależne. W tym okresie od jego rodziny zależą wiadomości i umiejętności, które mu pomagają dawać sobie radę ze swym małym, ale złożonym światkiem. W miarę wzrostu i rozwoju używa swej wiedzy, by osiągnąć większą niezależność. Dla większości dzieci wejście do szkoły jest pierwszym wielkim krokiem odejścia od rodziny w świat zewnętrzny. Wiele więzów łączących je z rodziną rozluźnia się lub zanika. Dziecko zaczyna nie tylko spędzać większą część czasu pod kierunkiem dorosłych spoza bezpośredniego grona najbliższej rodziny, ale staje się częścią społeczeństwa rówieśników – członkiem grupy jednost ek, które są w przybliżeniu równe mu wzrostem, wiekiem i znaczeniem. Ta grupa zaspokaja wielką, rosnącą w nim potrzebę, bo wraz z nimi uczy się rozwijać nowe poczucia przystosowania i akceptacji. Po pierwsze, ich wzorce nie są wzorcami dojrzałego postępowania, z którymi rodzice i nauczyciele ustawicznie je porównują, ale wzorcami łatwiej osiągalnymi. [patrz też: tens przeciwwskazania, psychiatra poznań, polskie elektrownie wiatrowe ]

Powiązane tematy z artykułem: fragmin ulotka polskie elektrownie wiatrowe tens przeciwwskazania