Dalszy przebieg kliniczny wyjasnia sprawe w przypadkach nieswoistego zapalenia blony maziowej

Zdjęcie rentgenowskie ma tylko tę wartość, że może wykazać ognisko kostne, co się zdarza nierzadko nawet w niewątpliwej pozornie pod względem przebiegu klinicznego postaci maziówkowej, natomiast stwierdzenie zaniku kości nie wnosi nic do rozpoznania różnicowego obu postaci zapalenia błony maziowej stawu, gdyż w obu tych postaciach możemy spotkać zarówno rozlane, jak plamiste odwapnienie. Natomiast wyjątkowo ważne i duże znaczenie rozpoznawcze ma stwierdzenia ubytków kostnych w miejscach przyczepu torebki do kości; ubytki te zjawiają się zawsze w razie przejścia procesu chorobowego z torebki na kość. Dalszy przebieg kliniczny wyjaśnia sprawę w przypadkach nieswoistego zapalenia błony maziowej, jeżeli po 2 – 3 tygodniach widzimy oznaki wyraźnej poprawy, a po upływie dalszych 2 – 3, tygodni całkowite ustąpienie objawów chorobowych. [patrz też: szajnochy przychodnia, proteza szkieletowa cennik, przed oddaniem krwi ]

Powiązane tematy z artykułem: proteza szkieletowa cennik przed oddaniem krwi szajnochy przychodnia