Czynnosciowe zaburzenia mowy

Czynnościowe zaburzenia mowy. Zaburzenia tego typu mogą powstać: 1. wskutek przestrachu i urazu pod postacią nerwic urazowych, 2. jako wyraz histerii, 3. jako świadoma symulacja. W niektórych z tych cierpień obserwujemy zaburzenia wegetatywnego układu nerwowego. Rozróżniamy następujące postacie: 1. Niemota czynnościowa (mutismus). Cierpienie to znane już było w starożytności i polega na całkowitej utracie mowy. Należy je odróżnić od bezgłosu (ap bonia), w którym ruchy mięśni artykulacyjnych są możliwe a jedynie wydawanie głosu jest zniesione. 2. Niemota i głuchota czynnościowa (surdomutismus). Schorzenie to występuje często w czasie działań wojennych i jest powodem pomyłek diagnostycznych. Zwłaszcza trudne do rozpoznania są te przypadki, które łączą się z niemożnością czytania (alexia) i pisania (agraphia). 3. [więcej w: choroby krwi objawy, profilaktyka odleżyn, diflukan ]

Powiązane tematy z artykułem: choroby krwi objawy diflukan profilaktyka odleżyn