Czasem nauczyciele zadaja pytanie

Czasem nauczyciele zadają pytanie, czy w socjogramy warto wkładać tyle czasu i wysiłku, ponieważ czują, że sami potrafią powiedzieć, którzy uczniowie są akceptowani a którzy odrzucani – bez pomocy specjalnej techniki. Jednakże cały szereg prac badawczych wskazuje na to, że nauczyciele zwykle nie znają swych uczniów tak dobrze, jak przypuszczają. Merl E: Bonney zwrócił się do grupy 13 nauczycieli liceum, aby podali liczbę przyjaciół uczniów, których znali. Potem zestawił ich oceny z wynikami badań socjometrycznych polegających na obliczeniu, ile razy ci uczniowie byli faktycznie wybierani przez innych uczniów, jako przyjaciele. Stwierdził, że przeciętny nauczyciel miał sąd trafny w 45% przy ocenianiu uczniów o wielkiej lub przeciętnej popularności, ale tylko w 28% trafny, gdy mówił o uczniach o niewielkiej popularności. Norman E. Gronlundi uzyskał podobne wyniki w ciągu swych badań przeprowadzonych wśród 40 nauczycieli i 1258 dzieci w klas ach szóstych szkół we Flint (Michigan). Stwierdził on skłonność nauczycieli do przeceniania dzieci, które sami najbardziej lubią a niedoceniania stanowiska tych, które lubią najmniej. Widocznie dlatego nie udaje się nauczycielom stwierdzić, które dzieci są popularne, a które odosobnione, Że nie są w pełni świadomi podstawy, na jakiej dzieci zwykle dokonują wyboru. [podobne: psychiatra poznań, tens przeciwwskazania, proteza szkieletowa cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: fragmin ulotka proteza szkieletowa cennik tens przeciwwskazania